OUR UNIT

 1. Mentadbir dan mengurus hal ehwal pentadbiran, aset, inventori, keperluan pejabat dan kemudahan unit.
 2. Bertanggungjawab dalam menyedia dan menyelaraskan perkara berikut :
  • Sasaran Kerja Tahunan Unit & KPI;
  • Penyediaan bajet;
  • Laporan bulanan;
  • Laporan tahunan;
  • Laporan PIN;
  • Laporan Jawatankuasa Tadbir Urus;
  • Laporan Jawatankuasa Latihan dan Sangkutan;
  • Laporan MyAkrab;
 3. Menguruskan segala perolehan, sebutharga atau tender dan segala pembayaran yang melibatkan unit;
 4. Menyelaras unit dalam melaksanakan dan mencapai pensijilan 5’S, KIK dan sebagainya;
 5. Bertanggungjawab dalam penyediaan dokumen unit meliputi MPK, FM, dan sebagainya;
 6. Urusetia kepada Jawatankuasa Promosi USIM;
 7. Urusetia kepada Jawatankuasa Laman Web USIM;
 8. Urusetia kepada penyediaan Laporan Tahunan USIM;
 9. Menyedia dan mengemaskini senarai nama rakan USIM dari masa ke semasa.
 1. Skop : Pengurusan Acara dan Protokol
 • Menasihati dalam Urusan Protokol Majlis Universiti
 • Menguruskan Jemputan Tetamu Kenamaan
 • Pengurusan Majlis Rasmi dan Utama Universiti
 • Pengurusan Dokumentasi Fotografi Majlis Rasmi
 • Majlis Perhimpunan Bulanan USIM dan Majlis Amanat Niab Canselor
 • Pengurusan Lawatan Dalam Negara ke USIM
 • Urusetia bersama JK Induk Majlis Konvokesyen USIM
 • Menguruskan Pertemuan atau Kunjungan Hormat Pengurusan Tertinggi
 • Perhubungan dan Keraian Universiti
 1. Skop : Promosi
 • Urusetia Mesyuarat JK Promosi USIM
 • Urusetia Induk Hari Terbuka USIM
 • Pengurusan dan Penyelarasan Pameran dan Promosi
 1. Skop : Terjemahan
 • Proses Terjemahan Dokumen Universiti ke dalam Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris
 1. Skop : Penerbitan Korporat
 • Penerbitan Diari, Kalendar, Buku Nota, Kad Ucapan
 • Urusetia Laporan Tahunan USIM
 1. The Scope of: Event Management and Protocol
  • Advising in the University Council Protocol Issues
  • Managing VIP Guest Invitations
  • Managing Official University Occasions
  • Managing Official Occasions Photographic Documentation
  • Managing USIM Monthly Assembly and Secretariat Council NC
  • Managing Visits to USIM
  • Secretariat with USIM Convocation Executive Committee
  • Managing Meetings or Top Management VIP Invitations
  • Communications and Entertainments
  • Collecting USIM Community Data
 2. The Scope of: Promotions
  • USIM Promotion Committee
  • Secretariat for USIM Open Day
  • Exhibition Management
  • Coordination of Exhibition Material
 3. The Scope of: Translation
  • Translation Process
 4. The Scope of: Corporate Publications
  • Publishing Diary, Calendar, Notebook and Greeting Cards
  • Secretariat for USIM Annual Report
 • Preparation of MJM Draft
 1. Skop : Perkhidmatan Pelanggan
 • Komunikasi dan Perkhidmatan Pelanggan
 • Perkhidmatan telefonis.
 • Menjadi one-stop centre yang cepat, tepat dan berkesan bagi maklumat terkini mengenai perkembangan USIM kepada warga kampus dan masyarakat luar.
 • Menyedia dan menguruskan perkhidmatan kaunter pertanyaan bagi tujuan rujukan.
 • Menerangkan, memberi maklum balas dan menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini sejajar dengan profesionalisme tugas StraComm.
 1. Skop : Hubungan dan Jalinan Media
 • Pengurusan hal ehwal berkaitan media
 • Menguruskan krisis yang melibatkan media
 • Mengurus dalam sebarang urusan iklan dan promosi Universiti
 • Membuat keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain untuk tujuan makluman kepada warga USIM
 • Membuat dokumentasi serta rekod bagi tujuan arkib dan tujuan pelaporan bagi kesemua keratan akhbar, majalah, rancangan TV dan dari sumber-sumber lain
 • Membantu pihak PTJ yang melibatkan urusan media dan publisiti
 • Menulis artikel untuk terbitan media
 • Mengumpul bahan untuk tujuan penerbitan :
  • Risalah USIM
  • Buletin Web
  • BITARA (Buletin KPT)
  • Prospect Malaysia
  • Lain-lain penerbitan berkaitan
 1. Skop : Hebahan Awam
 • Mengurus dan menyelaras dalam urusan publisiti :
  • InfoPro
  • InfoUSIM
  • Perkhidmatan SMS
  • Skrin Paparan Digital
 • Menguruskan dan menyelaraskan sebarang pengedaran risalah/majalah/ akhbar kepada pihak luar dan juga warga USIM.