Postgraduate Diploma in Education (Islamic Education)

PROGRAM DETAILS

Programme Code: P201
Medium of instructions: Malay
Duration of Studies:
- Full Time: 2 semesters
Programme Option: By Coursework

<ul><li>Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam) DPPPI adalah kursus dua semester yang meliputi amali praktikal.</li><li>Menyediakan platform formal bagi para siswazah untuk memperlengkapkan diri dengan kemahiran ikhtisas yang melayakkan mereka untuk menjadi guru yang diiktiraf.</li><li>Membentuk guru yang berkemahiran dalam ilmu akademik dan pedagogi dalam disiplin Pendidikan Islam yang bestari dan berketrampilan dalam pembelajaran dan pengajaran.</li><li>Melatih guru dalam bidang Pendidikan Islam yang dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran khusus yang sangat diperlukan bagi membentuk pelajar yang syumul dan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta membina masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam meneruskan kelangsungan pembangunan negara.</li><li>Memupuk personaliti guru yang unggul, berketrampilan, berdaya saing dan menjadi penggerak kepada perubahan minda masyarakat dalam memahami konsep Islam yang sifatnya progresif dan semasa.</li><li>Program ini ditawarkan secara pasaran terbuka (open market).<br /><br />*Tidak menjanjikan penempatan</li></ul>

CAREER PROSPECTS

<p>Guru-guru Interim Dini yang sedang bertugas atau Graduan Diploma Pascasiswazah Pendidikan&nbsp; boleh memohon untuk berkhidmat dengan Sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi pendidikan yang lain seperti MARA, Politeknik, Kolej Komuniti, Sekolah Swasta, Sekolah Agama Swasta dan lain-lain.</p>

Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dari IPTA tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang - sekurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;

atau

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat universiti;

atau

Pelajar semester akhir pengajian Ijazah Sarjana Muda di IPTA yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia juga boleh memohon;

dan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai;

dan

Lulus mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan di peringkat SPM atau Matematik kertas Julai;

dan

Lulus Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga yang ditetapkan.

Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian dalam bidang Pengajian Islam atau yang berkaitan dari mana-mana IPTA Tempatan atau yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.75 atau pangkat Jayyid;

dan

Mendapat kepujian sekurang-kurangnya dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi dan mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut di peringkat SPM;

  • Pendidikan Islam
  • Tassawur Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiyyah
  • Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam satu mata pelajaran lain di peringkat SPM;               

dan

Sekurang-kurangnya lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

  1. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak mengidap penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka untuk program pengajian ini.
  2. Calon hendaklah menyemak laman web http://www.jpa.gov.my untuk memastikan Ijazah yang dimiliki mempunyai pengiktirafan JPA.

Bayaran secara ansuran.

Permohonan boleh dikemukakan secara atas talian melalui pautan https://ipps.usim.edu.my

Langkah-langkah permohonan : 

  1. Buka akaun
  2. Log masuk dan lengkapkan maklumat yang diperlukan
  3. Hantar pemohonan
  4. Bayaran yuran proses : 60.00 MYR

Contact Us

<p><strong>USIM Tijarah Holdings Sdn Bhd</strong><br />PK A-1 06, 07 &amp; 08<br />Level 1, Commercial Center&nbsp;<br />Universiti Sains Islam Malaysia&nbsp;<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai&nbsp;<br />Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 6456<br />WhatsApp:<a href="http://wa.me/60137848225"> </a><a href="http://wa.me/6013784 8225">wa.me/60137848225</a><br />Email: jabatanpendidikanuthsb@gmail.com</p>