Bachelor of Electrical Engineering with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6522001
Medium of instructions: English
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>STPM</strong><br />Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian (GRED C) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian (GRED C) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MATRIKULASI</strong><br />Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;</p><p style="text-align: center;"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>SPM</strong><br />Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>DIPLOMA</strong><br />Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);</p><p style="text-align:center"><strong>DAN</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>MUET</strong><br />Mendapat sekurang-kurangnya&nbsp;<strong>Tahap 1 (Band 1)</strong>&nbsp;dalam&nbsp;<strong>Malaysia University English Test (MUET)</strong>&nbsp;mengikut tempoh&nbsp;<strong>sah laku (5 tahun)</strong>&nbsp;iaitu mulai tarikh keputusan ujian dikeluarkan.</p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.50</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33)</strong> pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Mathematics (M) / Mathematics (T)</li><li style="text-align:justify">Physics</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C (NGMP 2.00)</strong> pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Chemistry / Biology</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(5)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2) </strong>dalam Malaysian University English Test (MUET);</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(6)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali</strong></p>
<p style="text-align:justify">(1) Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.75</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(2) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33) </strong>pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Mathematics</li><li style="text-align:justify">Physics</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(3) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C (NGMP 2.00) </strong>pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Biology / Chemistry / Computer Science</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(4) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C) </strong>pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut: <ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(5) Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify">(6) Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.75</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33)</strong> pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Physics / Physics (Engineering)</li><li style="text-align:justify">Mathematics</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C (NGMP 2.00)</strong> pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Chemistry / Chemistry (Engineering) / Basic Engineering</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(5) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(6) </strong>Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong>(1)</strong> Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.75</strong></p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(2) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+ (NGMP 2.33)</strong> pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Physics / Physics (Engineering)</li><li style="text-align:justify">Mathematics</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C (NGMP 2.00)</strong> pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Chemistry / Chemistry (Engineering) / Basic Engineering</li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(4) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align:justify">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align:justify"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align:justify">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(5) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p><p style="text-align:center"><strong>dan</strong></p><p style="text-align:justify"><strong>(6) </strong>Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.75</strong></p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Kepujian (Gred C / 6C)</strong> pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:</p><ul><li style="text-align: justify;">Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab Komunikasi / Al-Lughah al-‘Arabiah al-Mu’asirah / Turath Bahasa Arab / Al-Adab Wa al-Balaghah</li><li style="text-align: justify;"><strong>Mana-mana</strong> <strong>DUA (2)</strong> mata pelajaran berikut:<ul><li style="text-align: justify;">Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syariah Islamiyyah / Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah / Hifz Al-Quran / Maharat Al-Quran / Usul al-Din / Al-Syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath al-Quran dan as-Sunnah / Manahij al-‘Ulum al-Islamiah</li></ul></li></ul><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(3) </strong>Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p><p style="text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>(1)</strong> Lulus program Tamhidi (Perubatan, Pergigian dan Sains/Sains Fizikal dan Teknologi) dengan mendapat sekurang-kurangnya <strong>PNGK 2.75</strong> dan ke atas</p><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: justify;"><strong>(2)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Gred C+</strong> dalam mata pelajaran berikut di peringkat Tamhidi</p><ul><li style="text-align: justify;">Matematik</li><li style="text-align: justify;">Fizik.</li></ul><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: justify;"><strong>(3)</strong> Mendapat sekurang-kurangnya <strong>Tahap 2 (Band 2)</strong> dalam Malaysian University English Test (MUET)</p><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: center;"><strong>dan</strong></p><p style="margin-left: -0.05pt; text-align: justify;"><strong>(4)</strong> Calon <strong>tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan fizikal yang menyukarkan kerja amali.</strong></p>
<p><strong>Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda Sesi Akademik 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Semester Pertama Sahaja</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pendaftaran</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Bayaran Berulang Setiap Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kolej Kediaman</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 810.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Kemudahan</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 302.50</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Aktiviti Pelajar</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Yuran Pengajian</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 550.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan</p><blockquote><p><em>Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa</em></p></blockquote>
<p>Permohonan adalah terbuka kepada:</p><ul><li><strong>Kategori STPM</strong></li><li><strong>Kategori Matrikulasi / Asasi</strong></li><li><strong>Kategori STAM</strong></li><li><strong>Kategori Diploma UA / Politeknik</strong></li><li><strong>Kelayakan Setaraf</strong><ul><li><strong>A Level</strong></li><li><strong>Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)</strong></li><li><strong>STPM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)</strong></li><li><strong>STAM (Bukan Tahun Semasa)</strong></li></ul></li></ul><p>Secara atas talian di laman:&nbsp;<a href="https://online.mohe.gov.my/UPUOnline/login">UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)</a></p><p>&nbsp;</p><p>Permohonan UPUOnline bagi kemasukan<strong>&nbsp;Sesi Akademik 2021/2022:</strong>&nbsp;<strong>4 Januari &nbsp;sehingga 31 Mac 2021</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel <strong>ug@usim.edu.my</strong> atau telefon&nbsp;<strong>+606 797 8621 / +606 798 8137</strong></p>
<ol><li style="text-align:justify">Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">General Certificates of Education (GCE) &lsquo;A&rsquo; Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; <strong>OR</strong></li><li style="text-align:justify">Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Specific entry requirements based on programmes; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled English Language Proficiency Requirement; <strong>AND</strong></li><li style="text-align:justify">Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.</li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">A-Level / equivalent with minimum CGPA of<strong> 2.50/4.00</strong>;</li><li style="text-align:justify">Obtained at least a <strong>Grade C+ (2.33)</strong> at A-Level/equivalent in the following subjects:<ul><li style="text-align:justify">Physics</li><li style="text-align:justify">Mathematics</li></ul></li><li style="text-align:justify">Obtained at least a <strong>Grade C (2.00)</strong> at A-Level/equivalent in the following subjects:<ul><li style="text-align:justify">Chemistry / Biology / Engineering Chemistry / Electrical and Electronic Engineering Studies</li></ul></li><li style="text-align:justify">Candidates with no physical disability and colour blindness that can restrict participation in lecture/laboratory works.</li></ol>
<ol><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong><u>ENGLISH LANGUAGE*</u></strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or</li><li style="text-align:justify">Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or</li><li style="text-align:justify">Band 2 in Malaysian University English Test (MUET); or</li><li style="text-align:justify">Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or</li><li style="text-align:justify">native speakers of English.<blockquote><p style="text-align:justify">*Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.</p></blockquote></li></ul></li><li style="text-align:justify">Applicants shall show evidence of proficiency in <strong>ARABIC LANGUAGE</strong> based on the following criteria:<ul><li style="text-align:justify">Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent</li><li style="text-align:justify">successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or</li><li style="text-align:justify">native speaker of Arabic; or</li><li style="text-align:justify">pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University</li></ul></li></ol>
<p><strong>Fee Structure for Bachelor&#39;s Programme Academic Session 2021/2022</strong></p><p>&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>First Semester Only</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Registration Fee</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,100.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 3,750.00</p></td></tr></tbody></table><p style="text-align:center">&nbsp;</p><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td colspan="2" style="background-color:#DBD9D8; text-align:center"><p><strong>Recurring Pay Every Semester</strong></p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Residential College Fees<sup>*</sup></p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 1,580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Facility&nbsp;Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 580.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Student Activity Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 75.00</p></td></tr><tr><td style="width:301px"><p style="text-align:center">Tuition Fees</p></td><td style="width:301px"><p style="text-align:center">RM 3,750.00</p></td></tr></tbody></table><p><sup>*</sup> If staying at the Residential College</p><blockquote><p><em>Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University</em></p></blockquote>
<p>International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:</p><ol><li>International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuberculosis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hepatitis B and Hepatitis C<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sexually Transmitted Diseases<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urine Positive for Drugs<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Typhoid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Malaria<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanese Enchapilitis<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avian Flu<br />&nbsp;</li><li>International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.</li><li>The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.</li><li>If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.</li></ol><p style="margin-left:40px">For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)</p><p style="margin-left:40px">&nbsp;</p><p style="margin-left:40px">*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39<br />**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00</p><p>&nbsp;</p>
<p>Kindly visit&nbsp;<strong><a href="https://eug.usim.edu.my" target="_blank">eUG (USIM Undergraduates online application)</a></strong>&nbsp;to apply for Undergraduate programmes.</p><p><strong>Kindly complete the documents required :</strong></p><ol><li>Complete application form. (download here)</li><li>1 copy of recent passport photograph.</li><li>Certified true copy of &#39;O&#39; Level/equivalent certificate.</li><li>Certified true copy of &#39;O&#39; Level/equivalent transcript.</li><li>Certified true copy of &#39;A&#39; Level/Matriculation/Diploma certificate.</li><li>Certified true copy of &#39;A&#39; Level/Matriculation/Diploma transcript.</li><li>Certified true copy of English translation certificate/transcript.<br />(kindly translate all the certificate/trancript if the certificate/transcript is not written in english)</li><li>Financial Afidavit/Bank Statement/Letter of scholarship</li><li>Proof of processing fee payment (USD30)<br />(application will only be process if the payment is receive by USIM)</li></ol><p>Kindly submit all the completed documents (no.1-9) to :</p><p><strong>Centre for Marketing and Student Admissions</strong><br />Level 1, Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA<br />E-mail :&nbsp;<a href="mailto:ug@usim.edu.my?subject=Supporting%20Documents%20%7C%20Undergraduate%20Application%20for%20International%20Student">ug@usim.edu.my</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Details of processing fee (USD30 payment) :</strong><br />Payee : Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia<br />Account No : 05058010021488<br />Swift Code : BIMBMYKL</p><p><br /><strong>For any enquiries regarding International admission, please contact :</strong><br />Ms. Noorfazira Zainol Rashid (<a href="tel:06-7988137">06-798 8</a><a href="Tel:067988162">162</a>) /&nbsp;Ms. Azlinda Abd Aziz ((<a href="tel:06-7978621">06-797 862</a><a href="Tel:067978626">6</a>)</p><p>For information related to&nbsp;<strong>visa and student pass</strong>, please refer&nbsp;<a href="https://alamiyyah.usim.edu.my">USIM &#39;Alamiyyah (International Office)</a><strong>&nbsp;</strong>at&nbsp;<a href="mailto:visa@usim.edu.my?subject=Visa%20%26%20Student%20Pass%20for%20New%20Student%20Applicant">visa@usim.edu.my</a></p>

Contact Us

<p><strong>Centre for Marketing and Student Admissions</strong><br />Level 1, Chancellory Building<br />Universiti Sains Islam Malaysia<br />Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai<br />Negeri Sembilan, MALAYSIA<br /><br />Phone: +606 798 8163 / +606 798 6002 /&nbsp;+606 798 8055<br />Email: study@usim.edu.my</p>

Related Information

<ul><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/facilities/teaching-and-learning/">Campus Facilities</a></li><li><a href="http://www.usim.edu.my/newusim/campus-life/student-support/career-development/">Student Support</a></li><li><a href="http://alamiyyah.usim.edu.my/en/2016-05-28-03-11-36/visarequirement1" target="_blank">Visa</a></li></ul>